Уведомление за инвестиционно предложение от "Кариера Смолско" ЕООД

Уведомление за инвестиционно предложение от "Кариера Смолско" ЕООД за продължаване на добив на подземни богатства - строителни материали- доломитизирани варовици и доломити от находище "Смолско", община Мирково.

Уведомление

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.