22/09/2023
На 25.09.2023 г. /понеделник/ от 15:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 2 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 48-то редовно заседание на Общински съвет... Още »

14/09/2023
Заповед № РД 210/14.09.2023 относно започване на административно производство за изменение на Заповед №213/03.09.2013 на Кмета на община Мирково Заповед № РД... Още »

08/09/2023
Обявление № АБУ-10/07.09.2023г. за одобрен със Заповед № РД-201/ 05.09.2023г. на Кмета на Община Мирково ПУП- изменение на план за регулация на УПИ IV-604 и УПИ V-604, кв. 64 /ПИ с идентификатор 67636.66.673 и 67636.66.674/ по плана на с. Смолско, община... Още »

04/09/2023
СЪОБЩЕНИЕ                      УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА МИРКОВО, ИНФОРМИРАМЕ ВИ, ЧЕ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШЕНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ И ПИСМО НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ, ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ, ОТГЛЕЖДАЩИ СВИНЕ ЗА... Още »

27/08/2023
На 29.08.2023 г. /вторник/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 47-то редовно заседание на Общински съвет... Още »

21/08/2023
Обявление № АБУ-9/ 21.08.2023г. за одобрен със Заповед № РД-182/21.08.2023г. на Кмета на Община Мирково ПУП- изменение на план за регулация на УПИ XXIII-148, кв. 29 /ПИ с идентификатор 48324.200.148/ по плана на с. Мирково, община Мирково, с обхват УПИ... Още »

21/08/2023
Обявление № АБУ-8/21.08.2023г. за одобрен със Заповед № РД-173/ 03.08.2023г. на Кмета на Община Мирково ПУП– изменение на план за регулация на УПИ V-390 и УПИ VI-391, кв. 34 (ПИ с идентификатор 07051.402.390, 07051.402.391) по имотни граници на с. Буново... Още »

17/08/2023
Обявление за изменение на ОУП на Община Мирково за ПИ с идентификатори 35821.83.18,35821.190.6 , м. "Кладеница",с. Каменица. Обявление.Още »

11/08/2023
П О К А Н А На основание чл.44, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.84, ал. 6 от Закона за публичните финанси                            Уважаеми жители на Община Мирково, Уведомяваме Ви, че на 21.08.2023 г. /понеделник/ от 10.00 ч. в Конферентна зала №1, в... Още »

26/07/2023
На 28.07.2023 г. /петък/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 46-то редовно заседание на Общински съвет... Още »

   
   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.