Последни новини

Покана за публично обсъждане на Отчета за изпълнението на бюджета на Община Мирково за 2023 г.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА МИРКОВО,

 

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси,

Председателят на Общинския съвет Мирково

Ви кани на публично обсъждане на

Отчета за изпълнението на бюджета на Община Мирково за 2023 г.,

което ще се проведе на 28.06.2024 г. /петък/ от 10:00 часа

в Конферентна зала № 1, находяща се в сградата

на Общинска администрация Мирково.

 

Отчетът е публикуван на официалната интернет страница на

Община Мирково – www.mirkovo.bg

Покана

Материали

П О К А Н А ЗА ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ

П О К А Н А

ЗА ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ

 НА ТЕМА:

Възможности за финансово подпомагане по СПРЗСР 2023– 2027г. Директни плащания - кампания 2024 г.

Виж поканата

Покана за редовно заседание на Общински съвет Мирково, което ще се проведе на 28.05.2024

На 28.05.2024 г. /вторник/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), чл. 16, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Мирково (ПОДОСМ) и във връзка с чл. 65, ал. 2 от ПОДОСМ в заседателна зала № 1, в сградата на Общинска администрация Мирково, свиквам 9-то редовно заседание на Общински съвет Мирково

Покана

Материали 

Покана комисия - БФ

Протокол комисия - БФ

Покана комисия - УТ

Протокол комисия - УТ

Покана комисия - СГ 

Протокол комисия - СГ

Уведомление за инвестиционно предложение от "Кариера Смолско" ЕООД

Уведомление за инвестиционно предложение от "Кариера Смолско" ЕООД за продължаване на добив на подземни богатства - строителни материали- доломитизирани варовици и доломити от находище "Смолско", община Мирково.

Уведомление

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.