СПРАВКА ЗА ВЪРНАТИ И ОСПОРЕНИ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МИРКОВО ЗА МАНДАТ 2023-2027

ПРОТОКОЛ

РЕШЕНИЕ

ЗАПОВЕД ЗА ВРЪЩАНЕ НА РЕШЕНИЕТО

ОСНОВАНИЕ ЗА ВРЪЩАНЕ НА РЕШЕНИЕТО

РЕЗУЛТАТ ОТ ПОВТОРНОТО РАЗГЛЕЖДАНЕ

ЗАПОВЕД ЗА ОСПОРВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО ПО СЪДЕБЕН РЕД

1

Протокол № 6 / 15.02.2024 г.

Решение № 81

ВР-7 / 29.02.2024 г. на Областния управител на София област

Чл.32, чл.2 от Закона за администрацията, по реда на чл.45, ал.4, изречение второ, предложение първо от Закона за местното самоуправление и местната администрация

Отменено с Решение № 84 от Протокол № 7 / 20.03.2024 г.

НП

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.