Публичен регистър за местен референдум

Публичен регистър за местен референдум – Община Мирково

Дата на въвеждане

Актуалност

Регистрация

Инициатива за произвеждане

Основни въпроси

Номер на решение

Насрочен за дата

индекс

от дата

 1

04.02.2015г. 

 

ОбС-94-00-3 

 

Общински съветници 

  1. Желаете ли да се използва изградената на ЖП гара Мирково рампа за извършване на товаро – разтоварни работи на насипен меден и други видове концентрат?
  2.  Желаете ли да се изгражда нова пътна връзка до ЖП гара Мирково?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.