Световния ден за борба с туберкулозата

На  24 март се отбелязва Световния ден за борба с туберкулозата, като инициативите тази година ще се проведат под мотото: „Да! Ние можем да спрем туберкулозата!".

В тази връзка и по традиция е обявена „Седмица на отворените врати", която ще се проведе в периода 18-22 март 2024 г.

Туберкулозата  е предотвратима и обикновено лечима болест. Въпреки това през 2022 г. тя е на второ място като причина за смърт в света от заразно заболяване, след COVID-19 с 1,3 млн. починали лица от  приблизително 10,6 млн. души заболели. Туберкулозата присъства във всички страни и възрастови групи, което определя високата и социална значимост. Представлява инфекциозно хронично заболяване с причинител туберкулозният бактерий, който се отличава със значителна устойчивост във външната среда. Източници на заразата са болните хора. Заразяването се осъществява по въздушно-капков и хранителен път с предимно белодробна, но е възможна и извънбелодробна форма на засягане. Клиничната изява може да бъде многолика с протрахирано протичане - постоянна кашлица, храчки с кръв, нощни изпотявания, загуба на апетит, безсилие, редукция на тегло и др. Рисковите фактори, които благоприятстват заразяването с туберкулоза са нездравословен начин на живот, лоши битови условия, хронични заболявания, намалени съпротивителни сили на организма и др.

Броят на хората, които се заразяват и развиват заболяване може да бъде намален чрез многосекторни действия за справяне с детерминантите на туберкулозата като бедност, недохранване, ХИВ инфекция, тютюнопушене и диабет. Някои държави вече са намалили бремето на заболяването от туберкулоза до по-малко от 10 случая и по-малко от един смъртен случай на 100 000 души население годишно.

Мултирезистентната туберкулоза (MDR-TB) остава заплаха на общественото здраве и здравната сигурност. В световен план само около 2 от 5 души с резистентна към лекарства туберкулоза са получили достъп до лечение през 2022 г. Глобалните усилия за борба с туберкулозата са спасили около 75 млн. живота от 2000 г. насам - без лечение смъртността от туберкулоза е висока (около 50%). Около 85% от хората с туберкулоза могат да бъдат излекувани при правилно провеждане на противотуберкулозна терапия.

Целта на инициативата е да се повиши обществената информираност по отношение на заболяването туберкулоза - начин на заразяване, рискови фактори и групи от населението, протичане на различните форми на заболяването, лечение, да се даде възможност на всеки за достъп до здравни услуги, както и да се популяризира здравословният начин на живот с цел превенция на туберкулоза.

Във връзка с гореизложеното е необходимо популяризиране на инициативата

· наблягане на превенцията, профилактиката и ранната диагностика на заболяването;

· популяризиране на инициативата на регионално ниво чрез провеждане на областни пресконференции и информация до местните медии;

· разпространение на здравно-образователни материали за заболяването

· провеждане на безплатен скрининг за риск от туберкулоза на лица със съмнение за туберкулозна инфекция.

             Във връзка с това в  седмицата 18.03
- 22.03.2024г. в СБАЛПФЗ гр.София ще се проведе „Седмица на отворени врати"-
изследване за риск от туберкулоза /проба Манту, анкетна карта  и при необходимост преглед/ от 10.00ч. до 13.00ч. Проби Манту се правят в дните - понеделник, вторник и петък. Предварителни записвания на тел.02/9312353 или на регистратурата на болницата.


След проведения скрининг, на лицата в риск следва да се извърши консултация от лекар и при необходимост преглед и изследвания


   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.